เยี่ยมชม

2

นางสาวสุวรรณี   เจริญนาม      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรง     ตำบลทรายขาว     อำเภอสอยดาว      จังหวัดจันทบุรี  นำคณะครู  บุคลากร  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   จำนวน 92 คน   เยี่ยมชมสวนสมุนไพร  สวนไม้มงคล และพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ     พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทย         ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี  พ.ศ.2522 – 2529   โดยมีนายสันทนา  หอยสังข์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2558