เยี่ยมชม

DSCF3648

วีระ   ถนอมศักดิ์     นายกสมาคม    ข้าราชการบำนาญ  กรุงเทพมหานคร  นำกรรมการและสมาชิก  เยี่ยมชมศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ     ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ   เมื่อพ.ศ.2522-2529  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา   ผู้จัดการศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและ บรรยายสรุป  เมื่อวันที่ 21 พ.ย.58