เยี่ยมชม

14446291_1109675412462303_633039455_o 14459808_1109675049129006_962935641_n 14463807_1109675015795676_2142288079_n

นาวาเอกหญิงภัชรินทร์   วรรณแสน    นำคณะกองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)   จำนวน 20 คน      เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี  พ.ศ.2522  –  2529      ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด      โดยมี   นางณัชชา    สว่างพื้น  เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับ    เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559