เหลืองจันท์ @ ศูนย์ราชการุณย์ฯ

เหลืองจันท์สะพรั่ง
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราด ขอบคุณ พลเรือเอกวสินธ์ สาริกภูติ ประธานชมรมกล้วยไม้จันท์ และคณะ ที่ได้นำกล้วยไม้เหลืองจันท์ มาปลูก/โดยการเกาะกิ่งกับต้นไม้ยืนต้นในศูย์ราชการุณย์ฯ ปีนี้ได้ผลิดอกบานเป็นที่สนใจของผู้พบเห็น และวันนี้ชมรมกล้วยไม้เชียงใหม่, เพชรบุรี และอีกหลายจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมและช่วยผสมเกษรติดฝักให้อีกเป็นจำนวนมาก