แหล่งเรียนรู้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียน บ้านเนินตาล อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

แหล่งเรียนรู้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โรงเรียน บ้านเนินตาล อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกชุมชนและได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 280 คน เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 รวมถึงการเข้าศึกษาเรียนรู้แหล่งธรรมชาติ สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด และสวนสมุนไพร ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566