โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ จำนวน 103 คน เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 พลตรีจรัญ สังข์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำคณะ นายทหารนักเรียน พร้อมเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ จำนวน 103 คน เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ให้การต้อนรับ