ใช้เวลาว่างจากการเรียนช่วยสังคม

DSC_0113

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์   ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยขน์  เก็บขยะชายหาด ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด