องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และคณะ จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นายศราวุธ กุหลาบโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และคณะ จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

โรงเรียนบ้านเนินตาล อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดโครงการทัศนศึกษาเด็กปฐมวัยไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จำนวน 49 คน

แหล่งเรียนรู้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
โรงเรียนบ้านเนินตาล อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดโครงการทัศนศึกษาเด็กปฐมวัยไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จำนวน 49 คน เข้าสักการะบูชาองค์ หลวงพ่อแดง และชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด วันที่ 3 มีนาคม 2566

สถานเสาวภาสภากาชาดไทย และคณะบุคลากรเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรสถานเสาวภา ณศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

นายสุเมธ โพธิกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 7 สถานเสาวภาสภากาชาดไทย และคณะบุคลากรเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรสถานเสาวภา โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ วันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 200 คน

นายกฤษณะวัฒน์ พานทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กิจกรรม Big Cleaning Day นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด นำเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์ราชการุณย์ฯ ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรม กวาดใบไม้เก็บขยะบนชายหาด ให้ขาวสะอาดสวยงาม