กิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์และต้นรวงผึ้ง บริเวณสวนป่าด้านข้างศาลหลวงพ่อแดงจำนวนกว่า 860 ต้น และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 86,000 ตัว

ในโครงการปลูกป่าที่ภักดี “เฉลิมพระเกียรติคุณแผ่ไพศาล พระบรมราชินีนาถของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และโอกาสแห่งวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย “8 รอบสถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน”ซึ่งสำนักงานยุวกาชาดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

โดยอาสายุวกาชาดจังหวัดตราด และอาสายุวกาชาดจากส่วนกลางเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 300 คน