เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 นายสมคิด เตชะพรผดุง และคณะสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย จำนวน 25 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งภายในได้จัดแสดงหุ่นไฟเบอร์กลาสเท่าขนาดจริง และวิดีโอชุดความยาวรวม 10 นาที เกี่ยวกับเรื่องราวช่วงปี 2522-2529 ซึ่งเป็นช่วงฯที่เปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯในการนำชมและบรรยายสรุป