3287 3289 3290 3293 3298

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จำนวน 18 คน  ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการักบ้านเกิด  โดยการทำความสะอาดที่สาธารณะ      บริเวณชายหาดและถนน     ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 6 ส.ค.58   โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย