27 ต.ค. 61

คุณมุกดา เจริญประสิทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดตราด นำสมาชิกโครงการผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่อม(คพอ.)ทั่วประเทศ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดแสดงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ เมื่อ พ.ศ. 2522-2529 ในโอกาสนี้ คุณชุติมา โอภาสานนท์ อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ อดีตนายอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด ร่วมเข้าชมด้วย โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป