เหลืองจันท์ @ ศูนย์ราชการุณย์ฯ

เหลืองจันท์สะพรั่ง
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราด ขอบคุณ พลเรือเอกวสินธ์ สาริกภูติ ประธานชมรมกล้วยไม้จันท์ และคณะ ที่ได้นำกล้วยไม้เหลืองจันท์ มาปลูก/โดยการเกาะกิ่งกับต้นไม้ยืนต้นในศูย์ราชการุณย์ฯ ปีนี้ได้ผลิดอกบานเป็นที่สนใจของผู้พบเห็น และวันนี้ชมรมกล้วยไม้เชียงใหม่, เพชรบุรี และอีกหลายจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมและช่วยผสมเกษรติดฝักให้อีกเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จัดเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด ประจำปี

อาจารย์ธณวิชัย สายสถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด นำนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด จำนวน 309 คน พร้อมคณะครู เข้าค่ายเดินป่าที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราดเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563

นักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อนวันหยุดและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

นักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อนและได้เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ นางสาววรรณิภา ดวงกัญญา พนักงานดูแลพิพิธภัณฑ์ นำชม เมื่อ 18-19 มกราคม 2563

โรงเรียนบรบือวิทยาคารจังหวัดมหาสารคาม ทัศนศึกษานอกสถานที่

อาจารย์จิตตนุช โสภา และ สิบเอกนันชศักดิ์ อาจสมัย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม มาทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ เช่นเข้าเยี่ยมชม สวนสมุนไพร สวนไม้มงคล และเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ นางสาววรรณิภา ดวงกัญญา นางสุนิสา พรมดี นายเล็ก ทองดี นำชม เมื่อ 17 มกราคม 2563

มอบข้าวหอมมะลิไร้ซ์เบอรี่

คุณสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผจก.ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด นำข้าวไล้ เบอรี่หอมมะลิ มามอบให้ข้าราชการตำรวจ สภ.ไม้รูด จ.ตราดโดยมอบผ่าน พ.ต.ท.กิตติธัช สุภารี สารวัตรใหญ่ สภ.ไม้รูด และขอสวัสดีปีใหม่ ขอขอบคุณที่ร่วมมือร่วมใจ ในการจัดงานวันเด็กที่ผ่านมา
เมื่อ 12 มกราคม 2563

งานวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563

งานวันเด็ก 11 มกราคม 2563
ที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด
ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบให้ นายณัฐพงษ์สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีนายสุพงษ์ ลิ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย และนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา
ผจก ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด ให้การต้อนรับ การจัดงานวันเด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กิ่งอำเภอคลองใหญ่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 117 และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พ่อค้าประชาชนจังหวัดตราด ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ปีนี้เป็นปีที่ 24 มีการแสดงกระโดดร่มของทหารเรือ การสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การแสดงท่าอาวุธพิเศษ การค้นหาวัตถุระเบิด การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆ มีผู้เข้าร่วมงาน 35,675 คน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วม จัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด สนับสนุนน้ำดื่มแจกงานวันเด็ก

นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด มอบน้ำดื่มของทางประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 600 ขวด ให้ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน เพื่อแจกจ่ายให้เด็กในงานวันเด็ก ณ ศูนย์ราชการุณย์ ฯ โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ รับมอบ เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอคลองใหญ่

สถานีพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จ.ตราด สนับสนุนของขวัญวันเด็กให้กับศูนย์ราชการุณย์ฯ เขาล้าน

สถานีพัฒนาที่ดินตราด กรมพัฒนาที่ดิน จ.ตราด มอบของขวัญวันเด็ก ให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด ไว้เพื่อเป็นรางวัลให้เด็กๆที่มาร่วมงาน โดยจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ฯโดยมีนาง เสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเป็นผู้รับมอบ เมื่อ 9 มกราคม 2563

ธนาคารกสิกรไทย สาขา จ.ตราด สนับสนุนพัดที่ระลึกของธนาคารแจกงานวันเด็กที่เขาล้าน

คุณพรพรรณ สุพรรณพยัคฆ์ ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาตราด มอบพัดที่ระลึกของธนาคาร ให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อแจกให้เด็กๆที่มาร่วมงานและทำกิจกรรม ร่วมจัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยฯ โดยมี นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 8 มกราคม 2563

ธนาคารออมสิน สาขาคลองใหญ่ จ.ตราด สนับสนุนขอขวัญวันเด็ก

สนับสนุนงานวันเด็ก:
คุณถนอมชัย สายพานิช ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาคลองใหญ่ จังหวัดตราด มอบกระปุกออมสิน ให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อเป็นรางวัลให้เด็กๆที่มาร่วมงาน ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะร่วมจัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยฯ โดยมี นางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 6 มกราคม 2563