จัดตั้งกองอำนวยการ งานต้อนรับปีใหม่ ณ หาดเขาล้าน

ศูนย์ราชการุณย์ฯ จัดตั้งกองอำนวยการประกอบด้วยทหาร/ตำรวจ/และพนักงานของศูนย์ฯ รวม 15 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันเหตุร้ายให้ผู้มาใช้บริการท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ศูนย์ราชการุณย์ฯ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2562 และต้อนรับปีใหม่ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2563)…
ศูนย์ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกองอำนวยการร่วมทุกนายและขอบคุณมากๆกับนาวาเอก ธรรมนูญ วรรณา หน.ชค.3ฯ และพันตำรวจโทกิตติธัช สุภารี
สวญ.สภ.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ที่อนุมัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาปฏิบัติงานดังกล่าว.

น้ำใส

จากที่มีแพลงตอนบูมที่หาดราชการุณย์ เขาล้าน จ.หวัดตราด เมื่อวันก่อน ณ วันนี้ 27 ธันวาคม 2562 ชายหาดน้ำใสแล้วค่ะ สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจและน้ำสามารถลงเล่นได้แล้วนะคะ มาเที่ยวกันเยอะๆค่ะ

นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 120 คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 120 คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯและนางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงศ์ นำชม เมื่อ 23ธันวาคม 256

พระอาจารย์ศักดา (พระศักดา สุนฺทโร)จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ฯ

พระอาจารย์ศักดา (พระศักดา สุนฺทโร) และ พระมหาวสันต์ อุชุจาโร
วัดไร่ป่า (ธรรมาภิมุข) อำเภอเมือง จังหวัดตราด จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ของวัดไร่ป่า จำนวน 55 คน อาจารย์ผู้สอน 5 คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯและนางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงศ์ นำชมและบรรยายสรุป เมื่อ 22 ธันวาคม 2562

นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดตราด นำคณะกรรมการเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดตราด นำคณะกรรมการเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 โดยมีนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และ นางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงษ์ พนักงานดูแลพิพิธภัณฑ์ของศูนย์ฯ นำชมและบรรยายสรุป ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อวันก่อน

นายธนกร สงวนพงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองตราด นำคณะช่างรางวัด ตรวจสอบความยาวของขอบบึง ในศูนย์ราชการุณย์ฯ

นายธนกร สงวนพงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองตราด นำคณะช่างรางวัด ตรวจสอบความยาวของขอบบึง ในศูนย์ราชการุณย์ฯ เพื่อวัดสร้างถนนเดินออกกำลังกายและปั่นจักรยานและภูมิทัศน์รอบบึงในศูนย์ฯ โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยาผู้จัดการศูนย์ฯ นางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว นายสมเกียรติ ชลาลัย ให้การต้อนรับ
เมื่อ 20 ธันวาคม 2562

คณะอุตสาหกรรมจังหวัดและคณะอุตสาหกรรมครัวเรือน จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ศาลาราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

คณะอุตสาหกรรมจังหวัดและคณะอุตสาหกรรมครัวเรือน จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา จำนวน 67 คน เดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ เมืองชายทะเลในพื้นที่จังหวัดตราด ตามโครงการเรียนรู้การค้าชายแดนของจังหวัดที่มีพรมแดนติดกัน ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ศาลาราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562

คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ( นิด้า) ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

นายบรรจง คงทรัพย์ และคณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ( นิด้า) ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศาลาราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ จัดโครงการดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ จัดโครงการดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเห็นว่าศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ จึงมอบหมายให้นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นำคณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน 34 คน เข้าชมและฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของศูนย์ราชการุณย์ฯ โดยมี นางณัชชา สว่างพื้น และนางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562