โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนำคณะครูและนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก จำนวน 33 โรงเรียนทั่วประเทศ( 100 คน) มาทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนำคณะครูและนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก จำนวน 33 โรงเรียนทั่วประเทศ( 100 คน) มาทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ นางสาววรรณิภา ดวงกัญญา พนักงานดูแลพิพิธภัณฑ์ นำชม เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563

วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะ 10 กุมภาพันธ์ 2563

กราบสวัสดีบ่ายๆวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชาค่ะ ช่วงวันหยุดยาวนี้ ก่อนลงไปเล่นน้ำที่ชายหาด แวะมาชมพิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 กันนะคะ เปิดให้บริการนะคะ ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะ

โรงเรียนอนุบาลขุนหาร(สิ) อ.ขุนหาร จ.ศรีสะเกษ นำคณะครูและนักเรียนมาทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นายธนกร แก้วธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาร(สิ) อ.ขุนหาร จ.ศรีสะเกษ นำคณะครูและนักเรียนมาทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ นางสาววรรณิภา ดวงกัญญา พนักงานดูแลพิพิธภัณฑ์ นำชม เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ) จำนวน 50 คน เข้าศักการะบูชาหลวงพ่อแดง และ เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นายสุวิทย์ คำนึก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ) จำนวน 50 คน เข้าศักการะบูชาหลวงพ่อแดง และ เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ นางสาววรรณิภา ดวงกัญญา นางสุนิสา พรมดี พนักงานดูแลพิพิธภัณฑ์ นำชม เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เตรียมความพร้อมงานค่ายเยาวชนครั้งที่ 19

เตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนราชการุณย์ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ในวันที่ 22-26 มีนาคม 2563 โดยมี สำนักงานกลางสภากาชาดไทย สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย หน่วยชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ตราด และศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด เข้าร่วมประชุม เมื่อ 30 มกราคม 2563

เหลืองจันท์ @ ศูนย์ราชการุณย์ฯ

เหลืองจันท์สะพรั่ง
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราด ขอบคุณ พลเรือเอกวสินธ์ สาริกภูติ ประธานชมรมกล้วยไม้จันท์ และคณะ ที่ได้นำกล้วยไม้เหลืองจันท์ มาปลูก/โดยการเกาะกิ่งกับต้นไม้ยืนต้นในศูย์ราชการุณย์ฯ ปีนี้ได้ผลิดอกบานเป็นที่สนใจของผู้พบเห็น และวันนี้ชมรมกล้วยไม้เชียงใหม่, เพชรบุรี และอีกหลายจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมและช่วยผสมเกษรติดฝักให้อีกเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จัดเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด ประจำปี

อาจารย์ธณวิชัย สายสถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด นำนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด จำนวน 309 คน พร้อมคณะครู เข้าค่ายเดินป่าที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราดเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563

นักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อนวันหยุดและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

นักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อนและได้เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ นางสาววรรณิภา ดวงกัญญา พนักงานดูแลพิพิธภัณฑ์ นำชม เมื่อ 18-19 มกราคม 2563

โรงเรียนบรบือวิทยาคารจังหวัดมหาสารคาม ทัศนศึกษานอกสถานที่

อาจารย์จิตตนุช โสภา และ สิบเอกนันชศักดิ์ อาจสมัย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม มาทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ เช่นเข้าเยี่ยมชม สวนสมุนไพร สวนไม้มงคล และเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ นางสาววรรณิภา ดวงกัญญา นางสุนิสา พรมดี นายเล็ก ทองดี นำชม เมื่อ 17 มกราคม 2563

มอบข้าวหอมมะลิไร้ซ์เบอรี่

คุณสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผจก.ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด นำข้าวไล้ เบอรี่หอมมะลิ มามอบให้ข้าราชการตำรวจ สภ.ไม้รูด จ.ตราดโดยมอบผ่าน พ.ต.ท.กิตติธัช สุภารี สารวัตรใหญ่ สภ.ไม้รูด และขอสวัสดีปีใหม่ ขอขอบคุณที่ร่วมมือร่วมใจ ในการจัดงานวันเด็กที่ผ่านมา
เมื่อ 12 มกราคม 2563