ความร่วมมือการทำความสะอาดก่อนส่งมอบคืนพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ที่เคยใช้เป็น โรงพยาบาลสนามของจังหวัดตราด

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โรงพยาบาลคลองใหญ่ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ และ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด  ทำความสะอาดอาคาร และบริเวณพื้นที่รอบอาคาร ที่จังหวัดตราดขอใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ก่อนส่งมอบคืนศูนย์ราชการุณย์ฯ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

“เขาล้าน” ที่ไม่ได้มีแค่ทะเลและหาดสวย

“เขาล้าน” ที่ไม่ได้มีแค่ทะเลและหาดสวย

“เขาล้าน” ที่ไม่ได้มีแค่ทะเลและหาดสวย ที่น้อยคนนัก…จะรู้จักหรือได้ยินชื่อ หาดราชการุณย์ หรือศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด หาดทรายขาวและสวย สงบ ทอดยาว เดินมองวิวขอบฟ้าสุดสายตา แบบพาโนรามากันเลยทีเดียว ที่ ศูนย์ราชการุณย์ฯบ้านเขาล้าน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อยู่ห่างจาก ตัวเมือง ตราด 48 กิโลเมตร และห่างจาก บ้านหาดเล็ก ตลาดชายแดน ไทย – กัมพูชา เพียง 40 กิโลเมตร เท่านั้น
หาดราชการุณย์ ไม่ได้เป็นแค่ชายหาดท่องเที่ยว แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ภายใต้การดูแลของ สภากาชาดไทยในชื่อ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน
หากย้อนไปเมื่อ 43 ปีที่แล้ว ที่นี่ คือ…“ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด “ คือศูนย์ช่วยเหลือแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่อพยพหนีภัยสงครามภายในประเทศ เข้ามาทางชายแดนไทย เฉพาะทางชายแดนด้านจังหวัดตราดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2522 มีจำนวนเขมรอพยพ ร่วมแสนคน มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในเขตราชอาณาจักรไทย สุดปัญญาที่ทางจังหวัดตราดจะบรรเทาความเดือดร้อนได้ สภาพเขมรอพยพในขณะนั้น เป็นที่น่าสังเวชใจของผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง แต่ละคนอยู่ในสภาพซูบผอม อดอยาก หิวโหย บางรายมีแต่ หนังหุ้มกระดูก สภาพเหมือนศพเดินได้ บางรายเจ็บป่วยนอนกับพื้นดินอย่างระเกะระกะ ผู้อพยพส่วนใหญ่ เป็นสตรีและผู้สูงอายุ ส่วนเด็กอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด พ่อแม่ตายระหว่างทาง มีเด็กเล็กนอนรอความตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขาดอาหารและผู้ดูแล เด็กอ่อนบางรายถูกวางทิ้งไว้ตามลำพัง นอนหายใจรอความตายอย่างช้า ๆ บนพื้นดินที่เต็มไปด้วยโคลนและอุจจาระ ด้วยเหตุที่เขมรอพยพจำนวนมากเหล่านั้น ล้วนอดอยากหิวโหย เจ็บป่วย เกินกำลังของทางจังหวัดจะดูแลช่วยเหลือได้ ดังนั้น ในช่วงต้นเดือน พฤษภาคม 2522 นายปัญญา ฤกษ์อุไร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดขณะนั้น จึงติดต่อขอความช่วยเหลือในชั้นต้นมายัง สภากาชาดไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในเรื่องยารักษาโรค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และอาหาร เท่าที่จะเป็นไปได้ ในครั้งนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้นำความขึ้น กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยลำดับ
เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงตัดสินพระราชหฤทัยพระองค์เองโดยมิทรงคำนึงถึงความปลอดภัย ส่วนพระองค์ ทรงนึกถึงมนุษยธรรมเป็นข้อสำคัญที่หนึ่ง ดังนั้น ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2522 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย จึงได้เสด็จ พระราชดำเนินทรงเยี่ยมผู้อพยพชาวเขมรซึ่งเวลานั้นรวมกันอยู่ที่บ้านเขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นการฉุกเฉิน เมื่อพระองค์ท่านเสด็จฯถึง จึงเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนผู้อพยพทันที ท่ามกลางแดดเปรี้ยงตอนเที่ยงวัน พระราชดำเนินตั้งแต่ หัวบ้านเขาล้านจนไปจรดชายทะเล ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร โดยมีทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
จะเห็นได้ว่าศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ได้ตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยชีวิตเพื่อน มนุษย์ด้วยกัน ตามหลักการของกาชาดและหลักธรรมของทุกศาสนา ซึ่งศูนย์นี้ได้เปิดให้เป็นศุนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาเป็นเวลา7 ปี และปิดตัวลงอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กรกฎาคม 2529 และในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาศูนย์สภากาชาดไทย แห่งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2535 และได้พัฒนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสำหรับประชาชนทั่วไปเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ในอดีตเมื่อ30ปีมาแล้ว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2535 เวลา 10.09 น. เป็นปฐมฤกษ์ เวลา 10.39 น. เป็นดีสุดแห่งฤกษ์ ลัคณาสถิตย์ ราศีกรกฏ ประกอบไปด้วย ราชาแห่งฤกษ์

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
นางสาวกรองจิตร ชมสมุท ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด นำเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์ฯจัดกิจกรรมร่วมกับนาวาเอกยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ พร้อมกับกำลังพลทหาร ชค.3 มาร่วมด้วย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ตัดหญ้า ถางป่า ในพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์ฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพให้กับบุคลากรของศูนย์ราชการุณย์ฯ จำนวน 45 คน

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ได้สนับสนุนถุงยังชีพให้แก่บุคลากรของศูนย์ราชการุณย์ฯ จำนวน 45 คน ในโครงการธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยมีนางสาวกรองจิต ชมสมุท ผู้จัดการศูนย์ เป็นผู้แทนส่งมอบถุงยังชีพให้กับบุคลากร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

สโมสรไลออนส์ตราดมอบถังขยะให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายสนั่น จั่นสังข์ นายกสโมสรไลออนส์ตราด ไลออน วิบูลย์ เครือลอย ประธานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไลออน สำเริง ถ้วยทอง เลขาธิการสโมสร ไลออน อภิชาติ เจริญกิจ เหรัญญิกสโมสร พร้อมด้วยคณะ มอบถังขยะจำนวน 15 ใบ (งบประมาณ23,500 บาท) เพื่อให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆของศูนย์ราชการุณย์ ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของสโมสรไลออนส์ตราด โดยมีนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ รับมอบเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

ประกาศจากศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด งดกางเต้นท์เทศกาลปีใหม่

ประกาศจากศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

ตามรายงานสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นั้น

        เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ศูนย์ราชการุณย์ฯ  จึงขอประกาศมาตรการในการเข้ามาใช้พื้นที่ศูนย์ฯ ดังนี้

  1. งดกางเต้นท์ในบริเวณพื้นที่ภายในศูนย์ฯช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564
  2. ผ่านจุดคัดกรองวัดไข้ ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเข้าพื้นที่
  3. แลกบัตรอนุญาต เข้า – ออก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน

หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

  1. กำหนดเวลาเข้า-ออก พื้นที่ เปิดเวลา 08.00 น. และปิดเวลา 18.30 น.
  2. ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ศูนย์ฯตั้งแต่เวลา 18.30 น. เว้นแต่มีการจองห้องพักไว้แล้ว
  3. ขอให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวโดยไม่ได้พักแรม ออกจากพื้นที่ศูนย์ฯเวลา 18.30 น.

 

*** หากมีข้อสงสัย หรือ สำรองที่พัก โปรดติดต่อ

สำนักงานศูนย์ราชการุณย์ฯ โทร. 087-600-0686 และ 086-413-2482