http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2015/06/1435113913610-300x225.jpg

นายมาโนช   ตันเจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง  นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล  จำนวน 34 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและไม้มงคล   ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและสวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด ณ ศูนย์ราขการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด    โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและนำชม

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2015/06/DSCF3028-300x225.jpg

ดร.จันทรานี  สงวนนาม  อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำเพื่อนๆ อดีตข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทัศนศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี,ระยอง,จันทบุรีและตราด โดยเข้าพักที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด มีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ  

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2015/06/DSCF3004-300x225.jpg

นาวาเอกปรัชญา  โพธิ์ย้อย  หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด   พร้อมด้วยอาจารย์และผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  นำนักศึกษา 75 คน   เข้าค่ายทัศนศึกษาหน่วยงาน    อาทิหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินฯ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182   และศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด   เพื่อเสริมสร้างทัศนคติของเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพเรือและสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน    โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา     ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการของศูนย์ฯ

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2015/05/IMG_3463-300x200.jpg

นายสุพงษ์  ลิ้มพานิช  ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย   และนายชัยวัฒน์   โอชนานนท์   นายอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด  ร่วมงานทำบุญบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบ 36 ปี   วันสถาปนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    วันที่ 26 พฤษภาคม  2558 ซึ่งศูนย์ราชการุณย์ฯ   ได้จัดนิทรรศการย้อนอดีตพระราชกรณียกิจ   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ     สภานายิกาสภากาชาดไทย    ณ อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณญ์สภากาชาดไทย เขาล้านจังหวัดตราด  

สำนักงานชลประทานตราด จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2014/05/2586-300x225.jpg

สำนักงานชลประทานตราด โดยนายธเนตร  ปลื้มคิด ชลประทานตราด จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน มีนายพีระพล ป้อมพิมพ์ ชลประทานที่ 9 ชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมด้วยนายยศพล   สยามไชย  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ร่วมในงาน มีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 35 คน  ณ บริเวณศาลาวิชิต ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน”

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2014/05/2608-300x200.jpg

ผศ.ชวลิต   สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน” ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์แอนิเมชั่นและออกแบบ) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปะ ท่ามกลางธรรมชาติในค่ายพักแรมมีอาจารย์ ศิริลักษณ์  เดชหาญ,  อาจารย์ ธนีพรรณ  โชติกเสถียร,  อาจารย์ สุรพงษ์  ด่านลักษณโยธิน เข้าร่วมในกิจกรรมด้วย ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล กทม.จันท์-ตราด

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2014/05/2615-300x200.jpg

ดำรงวุฒิ  วิริยะ  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล กทม.จันท์-ตราด ในโอกาส “นวลนรดิศครบ 124 ปี” และยินดีกับเจริญ  ทั่งทอง  อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.วัดนวลนรดิศ  ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2557-2560 มีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศคนปัจจุบัน  ประเสริฐ  ผุดผ่อง  และวศิน  ถนอมศักดิ์  กรรมการบริหารของสมาคมฯ ร่วมงานด้วย ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด จัดงานต้อนรับเพื่อนร่วมรุ่น “สิงห์ดำรุ่น 25” ในโอกาสทัศนศึกษาจังหวัดภาคตะวันออก

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2014/05/2631-300x200.jpg

น.ส.เบญจวรรณ   อ่านเปรื่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  จัดงานต้อนรับเพื่อนร่วมรุ่น “สิงห์ดำรุ่น 25” และน้องพี่ชาวสิงห์ดำ รัฐศาสตร์จุฬาฯ ในโอกาสทัศนศึกษาจังหวัดภาคตะวันออก ณ ศาลาทูลเกล้าฯ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดดินแดง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้ประสบการณ์จริง

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2014/05/2473-300x225.jpg

นางเสาวภาคย์  ปฐมพฤกษ์วงษ์  รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดินแดง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้ประสบการณ์จริง  โดยมีครูพจนี  ถือเถาะ,พรรณทิวา  ประเสริฐไทย และสาธิต  พงษ์ตะลุง  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 คน  เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด      ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

 

ชมรมเปตองฯ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2014/05/2496-300x225.jpg

อังศิกาษฐ์  ศรีทอง รองประธานชมรมเปตองฯ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  และได้มอบลูกเปตองจำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ให้กับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  โดยมีนาวาเอกยุทธนา  สระดี  หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29  มีนาคม  2557