14111657_948231481954241_968856353_n 14101629_948231498620906_1066325232_n 14089351_948231425287580_1255621101_n

นางสาวพรทิพย์       เธียรไพสิฐ   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย  นำคณะผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทย ประจำปี 2559 จำนวน 82 คน จัดกิจกรรม  “สุขเกษม วัยเกษียณ”   ณ อาคารรสสุคนธ์  ศูนย์ราชการุณย์ฯ    พร้อมกันนี้  คณะผู้เกษียณได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ       ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529   โอกาสนี้คณะผู้เกษียณได้ร่วมกันปลูกต้นพะยูงเป็นที่ระลึกด้วย      โดยมีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อ 18 ส.ค.59

1 14054674_948230665287656_827722890_n 14081276_948253345285388_1684889066_n 14081352_948230641954325_740642789_n 14089533_948230331954356_924547289_n

ในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี   เมื่อวันที่  9 มิถุนายน  2559  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559   พลเรือเอกวสินธ์   สาริกะภูติ  ประธานชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์  ในฐานะประธานจัดงานปลูกกล้วยไม้ถวายพ่อ-แม่ของแผ่นดิน   นำคณะอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง  มอบพันธุ์กล้ากล้วยไม้พื้นเมือง  เพื่อปลูกในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ให้เป็นอุทยานกล้วยไม้พื้นเมือง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล   มีนายสุพงษ์   ลิ้มพานิช    ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ   และร่วมปลูกกล้วยไม้  โดยมีนายสุรศักดิ์    อินทรประเสริฐ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน     ในโอกาสนี้   นาวาเอกสมรภูมิ  จันโท  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด   ร่วมรับมอบและปลูกกล้วยไม้ด้วย ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด   เมื่อ 20 ส.ค.59

TRC_4149

คุณหญิงชฎา   วัฒนศิริธรรม  เหรัญญิกสภากาชาดไทย  เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ    กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล,มอบกล้าไม้พยุง,ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด   99,985  ตัว   และเปิดนิทรรศการส่วนหนึ่งในพระราชกรณียกิจ    โดยสภากาชาดไทยร่วมกับจังหวัดตราด   สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย    และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด    ร่วมกันจัดขึ้นมี   นายประธาน  สุรกิจบวร    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด     กล่าวรายงาน ณ     ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย 

เขาล้าน  จังหวัดตราด    เมื่อวันที่   6  สิงหาคม  2559

IMG_9611 IMG_9615 IMG_9616

นาวาเอกภาณุพันธ์   ศรีนวล  หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน มอบให้นาวาตรี อนันต์  ยมกาล  รองหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ นำกำลังพล 20 นาย พัฒนาพื้นที่ตัดหญ้า แต่งกิ่งต้นไม้ในสวนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   ในวโรกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา  ในวันที่ 28 ก.ค.59       ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน จังหวัดตราด    โอกาสนี้ นายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ได้นำพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมในการพัฒนาด้วยเมื่อ 28 ก.ค.59

เยี่ยมชมและบรรยายสรุป

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/07/DSC_0236-150x150.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม  ชนะวงศ์  อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  จังหวัดขอนแก่น  อนุมัติให้ อาจารย์คนิตลดา  ณะศรี  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป   คณะบริหารธุรกิจ   นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา  ชั้นปีที่ 4    จำนวน 50 คน   เข้าศึกษาดูงาน    และเยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด       โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ   ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  และนำชมกิจการ     ในการนี้รองศาสตราจารย์ วีณา    อิศรางกูร    ณ  อยุธยา       ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   จังหวัดขอนแก่น   ร่วมงานด้วยณ  ศาลาวิชิตฯ   ศูนย์ราชการุณย์ฯ    เมื่อ 23 ก.ค.59

 

รับมอบปุ๋ย

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/07/1-5-150x150.jpg

คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  เหรัญญิกสภากาชาดไทย  เป็นประธานรับมอบปุ๋ยเคมี  จำนวน  4  ตัน  ซึ่งบริษัท  ไทยเซ็นทรัลเคมี  จำกัด(มหาชน)  บริจาคให้สภากาชาดไทย  เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ใน    ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน  จังหวัดตราด  ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 100,000 ต้น  โดยนายธเนศ  ปิงสุทธิวงศ์  ที่ปรึกษา  บริษัท  ไทยเซ็นทรัลเคมี  จำกัด(มหาชน)เป็นผู้แทนในการมอบ มีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัย   ลิ้มทองกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ   ร่วมในการรับมอบ ณ ห้องประชุม ตึกนิลุบล-กุลแพทย์  สำนักงานกลางสภากาชาดไทย  เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59  

 

ศึกษาป่าชายเลน

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/06/1466994589407-150x150.jpg

  ที่ปรึกษาบริหารจัดการระบบนิเวศป่าชายเลน  ในพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ประกอบด้วย นายธง  คำเกิด  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษาอาวุโส  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก                       จ่าสิบเอกนิเวช  ชูปาน และสิบเอกหัสชัย  ไกรยะวุธ  กองสถานพักผ่อน  กรมพลาธิการทหารบก  เข้าสำรวจและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนที่ศูนย์ราชการุณย์ฯ เมื่อ 23 มิ.ย.59  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา                     ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ และพนักงานของศูนย์ฯ นำสำรวจ     

 

ทำบุญครบ 37 ปี 26 พ.ค.59

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/05/1464489347553-150x150.jpg

นายสุพงษ์     ลิ้มพานิช    ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย    เป็นประธานในการทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ในโอกาสวันสถาปนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด  ครบ 37 ปี  โดยมีนางธัมมิกา  นิยมศิล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด   และนาวาเอกภานุพันธ์   ศรีนวล  หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ และ นายสุวรรณ     พิมลแสงสุริยา      ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ  ร่วมในงานด้วย   เมื่อวันที่ 26 พ.ค.59

 

อบรมสัมมนา

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/05/DSCF4166-150x150.jpg

นางสุมาลี  นุ่นชู       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์     จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ในฝ่าย จำนวน 55 คน     ร่วมสัมมนาเรื่องการทำงานเป็นทีม     โดยมีนางขนิษฐา   บุญหาญ      หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นประธานจัดงาน       การสัมมนาจัดขึ้น ที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    เขาล้าน   จังหวัดตราด     ระหว่างวันที่   27-28 พฤษภาคม  2559    โดยมีนายสุวรรณ     พิมลแสงสุริยา     ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ    ให้การต้อนรับ

 

ทัศนศึกษาป่าชายเลน

http://khaolan.redcross.or.th/wp-content/uploads/2016/05/DSCF4106-150x150.jpg

นายเตช   บุนนาค   ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหารและศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัย  ลิ้มทองกุลผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกลางสภากาชาดไทย     เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู (กองทัพบก)จังหวัดสมุทรปราการ มีดร.อารีรัช  ภูคสารศีล  ผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ในโอกาสนี้คณะผู้เยี่ยมชมได้ปลูกต้นลำพูในสวนป่าชายเลนของศูนย์ศึกษาธรรมชาติด้วย