กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2558

DSCF3543 DSCF3542 DSCF3560DSCF3557

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. นางอุบลรัตน์   ธีรจันทรางกูร   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ  ในมหามงคลวโรกาส 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม  2558ซึ่งศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3   หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินร่วมกันจัดขึ้น   โดยมีนาวาเอกยุทธนา  สระดี  หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ    เป็นประธานจัดงานมีการปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด ลงในบึงบัวเขาล้าน ภายในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก