คุณหญิงฮุน จันที ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมสตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและพัฒนา จังหวัดโพธิสัต เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 28 พฤศจิกายน 2562

คุณวิยะดา ซอย นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด นำคุณหญิงฮุน จันที ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมสตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและพัฒนา จังหวัดโพธิสัต ประเทศพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ
การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปี
พ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด มี นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป โดยมี นายวีระฤกษ์วาณิชยกุล นายอำเภอเมืองตราด ร่วมให้การต้อนรับ.
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562