ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมลงในสวนไม้มงคล 77 จังหวัด

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ซ่อมแซม 5 ต้น ได้แก่ ต้นไม้ประจำจังหวัด นครปฐม พังงา แม่ฮ่องสอน เชียงราย นครสววรค์ ลงในสวนไม้มงคล 77 จังหวัด