อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์

พลเอก ชุมแสง สวัสดิสงคราม อดีตีแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะจำนวน 40 คน ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าให้การต้อนรับและนำบรรยายตามจุดต่างๆในพิพิธภัณฑ์