เยี่ยมชม

นาวาโท ไกรสร โพธิ์ตุ่ม รองหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินนำพลเรือตรีโสภณ รัตนสุมาวงศ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ(รองจก.พร.ทร.)และคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ. 2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  จังหวัดตราด โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายาสรุปเมื่อ           30 มี.ค.60