จัดตั้งกองอำนวยการ งานต้อนรับปีใหม่ ณ หาดเขาล้าน

ศูนย์ราชการุณย์ฯ จัดตั้งกองอำนวยการประกอบด้วยทหาร/ตำรวจ/และพนักงานของศูนย์ฯ รวม 15 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันเหตุร้ายให้ผู้มาใช้บริการท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ศูนย์ราชการุณย์ฯ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2562 และต้อนรับปีใหม่ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2563)…
ศูนย์ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกองอำนวยการร่วมทุกนายและขอบคุณมากๆกับนาวาเอก ธรรมนูญ วรรณา หน.ชค.3ฯ และพันตำรวจโทกิตติธัช สุภารี
สวญ.สภ.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ที่อนุมัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาปฏิบัติงานดังกล่าว.