สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด สนับสนุนน้ำดื่มแจกงานวันเด็ก

นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด มอบน้ำดื่มของทางประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 600 ขวด ให้ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน เพื่อแจกจ่ายให้เด็กในงานวันเด็ก ณ ศูนย์ราชการุณย์ ฯ โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ รับมอบ เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอคลองใหญ่

สถานีพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จ.ตราด สนับสนุนของขวัญวันเด็กให้กับศูนย์ราชการุณย์ฯ เขาล้าน

สถานีพัฒนาที่ดินตราด กรมพัฒนาที่ดิน จ.ตราด มอบของขวัญวันเด็ก ให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด ไว้เพื่อเป็นรางวัลให้เด็กๆที่มาร่วมงาน โดยจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ฯโดยมีนาง เสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเป็นผู้รับมอบ เมื่อ 9 มกราคม 2563

ธนาคารกสิกรไทย สาขา จ.ตราด สนับสนุนพัดที่ระลึกของธนาคารแจกงานวันเด็กที่เขาล้าน

คุณพรพรรณ สุพรรณพยัคฆ์ ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาตราด มอบพัดที่ระลึกของธนาคาร ให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อแจกให้เด็กๆที่มาร่วมงานและทำกิจกรรม ร่วมจัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยฯ โดยมี นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 8 มกราคม 2563

ธนาคารออมสิน สาขาคลองใหญ่ จ.ตราด สนับสนุนขอขวัญวันเด็ก

สนับสนุนงานวันเด็ก:
คุณถนอมชัย สายพานิช ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาคลองใหญ่ จังหวัดตราด มอบกระปุกออมสิน ให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อเป็นรางวัลให้เด็กๆที่มาร่วมงาน ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะร่วมจัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยฯ โดยมี นางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 6 มกราคม 2563