อดีต รองผู้อำนวยการเทคนิคชลบุรีพร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ตราด

อาจารย์นริศ ศรีเมฆ อดีต รองผู้อำนวยการเทคนิคชลบุรีพร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด วันที่ 25 ตุลาคม 2565

“วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2565

23 ตุลาคม เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า”วันปิยมหาราช” เป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราช
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือการประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ร่วมกิจกรรมบริจาคเลือด

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ร่วมกิจกรรมบริจาคเลือด วันพยาบาลแห่งชาติ “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.ตราด

ศูนย์ราชการุณย์จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ ชค.3ฯ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ นำกำลังพลและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เก็บขยะชายหาดและกวาดถนนภาย ในพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565