ประกาศจากศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

เรื่อง ประมูลราคาร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เดินทางเข้าพบ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนางนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดตราด ในโอกาสรับตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดโครงการบัวแก้วสัญจร ในพื้นที่จังหวัดตราด ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด และสักการะพระพุทธรูปหลวงพ่อแด พร้อมทั้งเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด