งานสตรีไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสตรีไทย ได้มีการจัดงานสตรีไทยภายใต้แนวคิด “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระอุปถัมภิกาสภาสตรีแห่งชาติฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน เพื่อเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ทรงเสด็จฯพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ชาวกัมพูชาอพยพที่บ้านเขาล้าน เมื่อปี 2522-2529