เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 คุณอรนุช ศิลป์มณีพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแกรนด์เทค จำกัด และคณะ อพท. จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ทดสอบเส้นทางม่องเมี่ยวเพื่อพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน ภายในพิพิธภัณฑ์ฯมีการจัดแสดงชุดสารคดีความเป็นมาของศูนย์และ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานความช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชาระหว่างปี 2522-2529 ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ได้นำคณะเข้าชมภายในและบรรยายสรุป