เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายสมคิด สัมมา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและโครงการชลประทานตราด นำนายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมงานขุดลอกบึงเขาล้าน ในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อเพิ่มประสิทธิการเก็บกักน้ำ มีนายพีระ การุณ นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดตราด ได้นำนักวิ่งหลักจำนวน 44 คน และนักวิ่งสมทบจำนวนอีกกว่า 100 ร้อยคน วิ่งเป็นระยะรวมกว่า 30 กิโลเมตร จากบริเวณจุดเริ่มต้นกิจกรรม ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่จ.ตราด ถึงบริเวณหน้าศาลาหลวงพ่อแดง ศูนย์ราชการุณย์ฯ โดยแพทย์หญิงวราภรณ์ อรุณศิริสุข แพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลตราด ได้นำคฑานำวิ่งมอบให้แก่ นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ก่อนจะทำการส่งต่อไปให้ นายประดิษฐ์ คุ้มชนม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เพื่อที่จะทำการวิ่งไปต่อ ยังจุดพักต่อไป

นายนิธิ ท้วมประถม และคณะถ่ายทำสารคดี ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อนำออกอากาศรายการ เช็คอิน เมืองไทย TV-5 เพื่อนำออกฉายปลายเดือนมกราคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯนำชมสถานที่ และบรรยายสรุป การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ชาวกัมพูชาอพยพที่เข้ามาพักอยู่ในศูนย์สภากาชาดไทยระหว่างปี พ.ศ. 2522-2529

คุณครูพวงผกา พานิชนาวา นำคณะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม จำนวน 151 คน และครูประจำโรงเรียนอีก 6 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เข้าชมวิดีโอชุด สาระคดีประวัติความเป็นมาของเขาล้าน และหุ่นจำลองเท่าขนาดจริงๆของผู้อพยพ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯนำชมและบรรยายสรุป