เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดตราด ได้นำนักวิ่งหลักจำนวน 44 คน และนักวิ่งสมทบจำนวนอีกกว่า 100 ร้อยคน วิ่งเป็นระยะรวมกว่า 30 กิโลเมตร จากบริเวณจุดเริ่มต้นกิจกรรม ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่จ.ตราด ถึงบริเวณหน้าศาลาหลวงพ่อแดง ศูนย์ราชการุณย์ฯ โดยแพทย์หญิงวราภรณ์ อรุณศิริสุข แพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลตราด ได้นำคฑานำวิ่งมอบให้แก่ นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ก่อนจะทำการส่งต่อไปให้ นายประดิษฐ์ คุ้มชนม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เพื่อที่จะทำการวิ่งไปต่อ ยังจุดพักต่อไป