นายนิธิ ท้วมประถม และคณะถ่ายทำสารคดี ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อนำออกอากาศรายการ เช็คอิน เมืองไทย TV-5 เพื่อนำออกฉายปลายเดือนมกราคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯนำชมสถานที่ และบรรยายสรุป การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ชาวกัมพูชาอพยพที่เข้ามาพักอยู่ในศูนย์สภากาชาดไทยระหว่างปี พ.ศ. 2522-2529