คุณครูพวงผกา พานิชนาวา นำคณะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม จำนวน 151 คน และครูประจำโรงเรียนอีก 6 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เข้าชมวิดีโอชุด สาระคดีประวัติความเป็นมาของเขาล้าน และหุ่นจำลองเท่าขนาดจริงๆของผู้อพยพ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯนำชมและบรรยายสรุป