คณะอุตสาหกรรมจังหวัดและคณะอุตสาหกรรมครัวเรือน จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ศาลาราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

คณะอุตสาหกรรมจังหวัดและคณะอุตสาหกรรมครัวเรือน จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา จำนวน 67 คน เดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ เมืองชายทะเลในพื้นที่จังหวัดตราด ตามโครงการเรียนรู้การค้าชายแดนของจังหวัดที่มีพรมแดนติดกัน ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ศาลาราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562

คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ( นิด้า) ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

นายบรรจง คงทรัพย์ และคณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ( นิด้า) ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศาลาราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ จัดโครงการดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ จัดโครงการดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเห็นว่าศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ จึงมอบหมายให้นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นำคณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน 34 คน เข้าชมและฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของศูนย์ราชการุณย์ฯ โดยมี นางณัชชา สว่างพื้น และนางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

รายการ ” จักรเพชร 7 ย่านน้ำ ” ช่อง GMM-25 มาถ่ายทำรายการฯแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

นายสวัสดิ์ วงษ์จำปี รองนายก อบต. ไม้รูด จังหวัดตราด นำคณะรายการ จักรเพชร 7 ย่านน้ำ ช่อง GMM-25 มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งนายจักรเพชร กุนทอง ทำหน้าที่พิธีกรรายการ และนายไพศาล เจริญศรี เลขานุการนายก อบต.ไม้รูด ทำหน้าที่ผู้บรรยายความเป็นมาของศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน โดยมี นางณัชชา สว่างพื้น และนางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

การจับสลากจัดสถานที่จำหน่ายสินค้างานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

ประกาศจากศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
เรื่อง การจับสลากล็อกจัดสถานที่จำหน่ายสินค้างานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม ประจำปี 2563 นั้น ในการนี้จะจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าด้านชายทะเล โดยจะให้ลงทะเบียนและจับสลากล็อกจำหน่ายสิ่งของขึ้น ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00-09.30 น. ณ ศาลาทูลเกล้า หรือจนกว่าจำนวนล็อกจะเต็มจำนวน โดยมีข้อกำหนด ดังใบประกาศด้านล่างนี้