น้ำใส

จากที่มีแพลงตอนบูมที่หาดราชการุณย์ เขาล้าน จ.หวัดตราด เมื่อวันก่อน ณ วันนี้ 27 ธันวาคม 2562 ชายหาดน้ำใสแล้วค่ะ สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจและน้ำสามารถลงเล่นได้แล้วนะคะ มาเที่ยวกันเยอะๆค่ะ

นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 120 คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 120 คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯและนางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงศ์ นำชม เมื่อ 23ธันวาคม 256

พระอาจารย์ศักดา (พระศักดา สุนฺทโร)จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ฯ

พระอาจารย์ศักดา (พระศักดา สุนฺทโร) และ พระมหาวสันต์ อุชุจาโร
วัดไร่ป่า (ธรรมาภิมุข) อำเภอเมือง จังหวัดตราด จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ของวัดไร่ป่า จำนวน 55 คน อาจารย์ผู้สอน 5 คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯและนางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงศ์ นำชมและบรรยายสรุป เมื่อ 22 ธันวาคม 2562

นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดตราด นำคณะกรรมการเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดตราด นำคณะกรรมการเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 โดยมีนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และ นางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงษ์ พนักงานดูแลพิพิธภัณฑ์ของศูนย์ฯ นำชมและบรรยายสรุป ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อวันก่อน

นายธนกร สงวนพงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองตราด นำคณะช่างรางวัด ตรวจสอบความยาวของขอบบึง ในศูนย์ราชการุณย์ฯ

นายธนกร สงวนพงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองตราด นำคณะช่างรางวัด ตรวจสอบความยาวของขอบบึง ในศูนย์ราชการุณย์ฯ เพื่อวัดสร้างถนนเดินออกกำลังกายและปั่นจักรยานและภูมิทัศน์รอบบึงในศูนย์ฯ โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยาผู้จัดการศูนย์ฯ นางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว นายสมเกียรติ ชลาลัย ให้การต้อนรับ
เมื่อ 20 ธันวาคม 2562