ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอพนมรัก จังหวัดสุรินทร์ นำคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศูนย์

นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอพนมรัก จังหวัดสุรินทร์ นำคณะครูอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียน 54 คน เข้าพักภายในหาดราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จากนั้นได้พาคณะครูและนักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด มี นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล อำเภอเมือง จ.ตราดได้นำคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์

นายรพี ศรีโมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล อำเภอเมือง จ.ตราดได้นำคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 103 คน จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ภายใน ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด มี นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.ไม้รูด สพป.ตราด เข้าชมพิพิธภัณฑ์

นางสาวธีมาพร ศรีหะรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.ไม้รูด สพป.ตราด ได้นำคณะครูและนักเรียนจำนวน29 คนมาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดนิทรรศการแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา เมื่อพ.ศ.2522-2529 ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯที่เพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งได้ทราบข่าวจากผู้นำชุมชน นายก และรองนายก อบต. ไม้รูดว่า อาคารไม้ของ ร.ร.เคยเป็นที่รับเสด็จในสมัยนั้น จึงนำนักเรียนมาศึกษาประวัตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ ภาพถ่าย รวมถึงหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงที่เกี่ยวกับชาวกัมพูชาอพยพและค่ายผู้อพยพ โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศุนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2562