ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะขาม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล โดยนำครูและนักเรียนจำนวน 158 คน เข้าชม ศาลาราชการุณย์ฯ เขาล้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะขามจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล โดยนำครูและนักเรียนจำนวน 158 คน ณ ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ วันที่28- 29 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านคลองจาก จ.ตราด จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ เขาล้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจาก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยนำครูและนักเรียนเข้าชมและเรียนรู้ที่ ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯเขาล้าน

นายประศาสน์ เกตุบรรเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาที่ 6 จำนวน 88 คน เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ภายใน ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอพนมรัก จังหวัดสุรินทร์ นำคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศูนย์

นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอพนมรัก จังหวัดสุรินทร์ นำคณะครูอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียน 54 คน เข้าพักภายในหาดราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จากนั้นได้พาคณะครูและนักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด มี นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล อำเภอเมือง จ.ตราดได้นำคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์

นายรพี ศรีโมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล อำเภอเมือง จ.ตราดได้นำคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 103 คน จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ภายใน ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด มี นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.ไม้รูด สพป.ตราด เข้าชมพิพิธภัณฑ์

นางสาวธีมาพร ศรีหะรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.ไม้รูด สพป.ตราด ได้นำคณะครูและนักเรียนจำนวน29 คนมาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดนิทรรศการแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา เมื่อพ.ศ.2522-2529 ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯที่เพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งได้ทราบข่าวจากผู้นำชุมชน นายก และรองนายก อบต. ไม้รูดว่า อาคารไม้ของ ร.ร.เคยเป็นที่รับเสด็จในสมัยนั้น จึงนำนักเรียนมาศึกษาประวัตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ ภาพถ่าย รวมถึงหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงที่เกี่ยวกับชาวกัมพูชาอพยพและค่ายผู้อพยพ โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศุนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าทำการสำรวจการใช้พลังงานของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562

ตามที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายศุภมิตร ชิณศรี ได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ทำการสำรวจตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานด้านกระแสไฟฟ้าของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562 ซึ่งการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานภายใต้โครงการการลดการใช้พลังงานในภาครัฐตามระยะเวลาดังกล่าวได้เสร็จลุล่วงไปแล้ว
นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์ พลังงานจังหวัดตราดได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด มาชี้แจงการตรวจวิเคราะห์และมอบเอกสารผลการสำรวจให้ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ และนายสันทนา หอยสังข์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับฟังการบรรยายสรุป และรับมอบเอกสารผลการตรวจวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.62

คุณหญิงฮุน จันที ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมสตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและพัฒนา จังหวัดโพธิสัต เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 28 พฤศจิกายน 2562

คุณวิยะดา ซอย นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด นำคุณหญิงฮุน จันที ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมสตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและพัฒนา จังหวัดโพธิสัต ประเทศพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ
การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปี
พ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด มี นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป โดยมี นายวีระฤกษ์วาณิชยกุล นายอำเภอเมืองตราด ร่วมให้การต้อนรับ.
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562